Revision av bostadsrättsförening - Rävisor

Revision av bostadsrättsföreningar till lägsta möjliga kostnad.

Få offert direkt.

  

  

  

Vår REAVISION är enkel: det bästa revisionserbjudandet till bostadsrättsföreningar

 

Vi rävar i branschen vet att bostadsrättsföreningar i alla år betalat överpris för standardiserad extern revision. Äkta bostadsrättsföreningar fungerar väldigt lika, de lyder under samma regelverk, och revisionen av dem bygger på samma principer. Revisionen är därför enkel att göra för proffsen, men många revisorer tar vad vi menar är oskäligt mycket betalt för jobbet. 

Rävisor AB är en nisch-revisor: vi jobbar enbart med bostadsrättsföreningar. Vi har utseslutande erfarna Brf-revisorer - experter på ekonomi i och juridik för just bostadsrättsföreningar. Och vi har skapat en mycket effektiv process för revisionen, med egenutvecklat och riktigt smart IT-stöd. Vi kan därför

 • utföra revisionen snabbt och korrekt
 • jobba snabbt och smidigt med er ekonomiska förvaltare
 • göra det lätt för er förening att jobba med oss
 • ta ett prisvärt arvode för revisionen - er offert blir sannolikt lägre än vad du trodde var möjligt.

         Kolla på en gång!

Senaste månadens nyheter, det finns flera ...

 

2021-09-17

Rävisor i Tidningen Borätt nr 4 2021

Boratt

2021-09-15

Rävisor har nu fler än 200 bostadsrättsföreningar som kunder

Sedan juni har vi fått bekräftat att ytterligare 14 bostadsrättsföreningar valt oss till ny revisor.

Välkomna till Rävisor och tack för ert förtroende,

 • Brf Flottiljen 1
 • Brf Ormlången 1
 • Brf Banérsgatan 14
 • Brf Gladan
 • BVrf Södra Nathorstvägan 1-7
 • Brf Polarforskaren 14
 • Brf Södra Friluftsstaden n:r 1 
 • Brf Rovan 9 
 • Brf Oljan 10
 • Brf Södertuvan 3 i Haninge
 • Brf Huddingeugnen
 • Brf Vegaettan
 • Brf Vulcanusgatan 15
 • Brf Pipersgatan 1

Vi vill även tacka alla er trogna kunder som valt om oss samt ställt upp som referenser för vår nytillkomna, genom att dela era erfarenheter av samarbetet med Rävisor AB. Tack även till alla ekonomiska förvaltare som vid förfrågan lämnat era omdömen och rekommendationer.

En kompetent, modern revisor

 

Vi är övertygade om att Rävisor arbetar mer effektivt än de flesta byråer som reviderar bostadsrättsföreningar och med väl så hög kvalitet.

Det beror på att vi:

 • enbart arbetar med Brf-ekonomi och är experter på just det
 • har moderna och Brf-anpassade arbetsprocesser, modeller och verktyg.

Manuellt, fackmannamässigt och erfarenhetsbaserat arbete är nödvändigt, en rättvisande revision förutsätter ingående kunskap och analyser. Ex: K2 är inte riktigt anpassat för bostadsrättsekonomi och en traditionell och enkel analys blir följaktligen missvisande. Därför kontrollerar vi parallellt det bostadsrättsföreningsunika, såsom underhållsplan, budget och vilka interna strategier föreningen har för att kunna finansiera framtidens projekt.

Men vi är också en modern revisor som arbetar direkt mot alla ledande plattformar för bokföring/ekon. förvaltning och som har tagit tätpositionen när det gäller intelligent systemstöd och smarta tjänster. Vi skiljer oss från flertalet konkurrenter bl.a. genom att vi:

 • lämnar e-offerter i realtid. Smidigt för intresserade föreningar, kostnadseffektivt för oss
 • har system för snabb kontroll av bostadsrättsföreningars nyckeluppgifter, såsom panter hos Lantmäteriet, fastighetstaxeringsdata från Skatteverket och information från Bolagsverket
 • tillhandahåller Brf-styrelserna digitala frågeformulär/checklistor, som ifyllda ger revisorn och årsstämman/föreningen en mer korrekt bild av läget samt av hur styrelsen genomfört sitt uppdrag under året, än vad som vore möjligt att utläsa ur styrelseprotokollen
 • erbjuder gratis e-signering av Årsredovisningen (ÅR) med Signator (värde 399 kr + moms). Det enklaste, snabbaste och tryggaste sättet för styrelsen att signera ÅR. Ni kan bli klara på några minuter, vart än ni som är ledamöter med svenskt BankID befinner er. Ni slipper dessutom träffa revisorn
 • har automatisk fakturering – även det bidrar till att vi kan ta vårt låga arvode.

 

Fast pris.  offert direkt

E-signera Årsredovisningen - utan kostnad

Med Signator behöver inte styrelsen träffas för att underteckna Årsredovisningen. Tjänsten är det enklaste, snabbaste och tryggaste sättet för att signera ÅR. Ni kan bli klara med på några minuter, vart än ni som är ledamöter med svenskt BankID befinner er.

Alla som valt Rävisor får e-signera Årsredovisningen GRATIS

Jag vill veta mer. Kontakta mig

Genom att lämna information godkänner jag vår behandling av personuppgifter
* obligatoriskt