Rätt tjänster till rätt pris!

Revision

Revisionen av er Brf görs en gång per år. Vi gör en självständig och opartisk granskning av bostadsrättsföreningens processer och rutiner, att finansiella rapporter är i sin ordning samt att styrelsen har förvaltat föreningen lämpligt under verksamhetsåret. Revisionen fungerar som ger en form av kvalitetsstämpel på dokumenten gentemot föreningens medlemmar, långivare och leverantörer. Ni får en skriftlig revisionsberättelse.

Höga är våra konkurrenters revisionspriser - och sura är de - sa Räven!

Revisionsbyråernas priser för enkel extern revision av en Brf ligger oftast i intervallet 10.000-20.000 kr för små föreningar och 20.000-35.000 kr för medelstora föreningar. Prisförslaget från Rävisor som ni själva kan ta fram på www.Ravisor.se lär vara mycket gynnsamt. Testa nu, och jämför t.ex. med vad ni betalar den revisor ni har i dag!

Den prisuppskattning ni får fram på www.Ravisor.se - Rävisor Standard - gäller för en standardiserad fullständig årlig revision, vilken omfattar granskning av bokslut, förvaltning och årsredovisning. Läs mer om revisorns roll och vad vi granskar.

Prisuppskattningen bygger på det pris vi normalt sett kan erbjuda en Brf som motsvarar er förening avseende storlek och komplexitet samt på data vi har hämtat om föreningen från offentliga register. 

Tillägg i pris kan förekomma och då enligt en helt transparent modell baserat på estimerat merarbete för olika kategorier av föreningar:

Pristillägg ges i vår automatiska offert för extraarbete som tillkommer avseende föreningar som hyr ut kommersiella lokaler, är s.k. "oäkta" föreningar, är arbetsgivare (betalar ut löner/arvoden), är momsskyldiga, är delägare i samfällighet/GA-anläggning, redovisar enligt K3, överlämnar bokslutsmaterial i pappersform (ej digitalt), samt låter Rävisor lagerhålla sådant bokslutsmaterial.

Föreningar som har krav på auktoriserad revisor får dessutom pristillägg för revision av sådan.

Vårt totalerbjudande är hursomhelst mycket prisvärt.

Se även Allmänna villkor

Rådgivning

Rävisor kan ge vid behov se till att ni får juridisk rådgivning och/eller smarta råd avseende finansiering, effektivisering och kostnadsreduktion av förvaltning m.m. Våra erfarna Brf-revisorer bidrar således ofta till att förbättra föreningens drift och ekonomi. Via samarbetspartner kan vi bistå med rådgivning till bostadsrättsföreningar i hela Sverige. 

Vår timtaxa för rådgivning är per 1/1-2019 1250 kr (1500 kr/t för juridisk konsultation). Ni kan även kontakta oss för offert avseende särskilt uppdrag.

 

Få prisförslag direkt

Jag vill veta mer. Kontakta mig

Genom att lämna information godkänner jag vår behandling av personuppgifter
* obligatoriskt