Rätt tjänster till rätt pris!

Revision

Revisionen av er Brf görs en gång per år. Vi gör en självständig och opartisk granskning av bostadsrättsföreningens processer och rutiner, att finansiella rapporter är i sin ordning samt att styrelsen har förvaltat föreningen lämpligt under verksamhetsåret. Revisionen fungerar som ger en form av kvalitetsstämpel på dokumenten gentemot föreningens medlemmar, långivare och leverantörer. Ni får en skriftlig revisionsberättelse.

Höga är våra konkurrenters revisionspriser - och sura är de - sa Räven!

Revisionsbyråernas priser för enkel extern revision av en Brf ligger oftast i intervallet 10.000-20.000 kr för små föreningar och 20.000-35.000 kr för medelstora föreningar. Prisförslaget från Rävisor som ni själva kan ta fram på www.Ravisor.se lär vara mycket gynnsamt. Testa nu, och jämför t.ex. med vad ni betalar den revisor ni har i dag!

Den prisuppskattning ni får fram på www.Ravisor.se - Rävisor Standard - gäller för en standardiserad fullständig årlig revision, vilken omfattar granskning av bokslut, förvaltning och årsredovisning. Prisuppskattningen bygger på det pris vi normalt sett kan erbjuda en Brf som motsvarar er förening avseende storlek och komplexitet samt på data vi har hämtat om föreningen från offentliga register. 

Se även Allmänna villkor

Obs! Tillägg i pris beräknas i den automatiska offerten för extraarbete som tillkommer avseende s.k. "oäkta" föreningar, föreningar som ingår i samfällighet, hyr ut kommersiella lokaler, är momsregistrerade och/eller hanterar löner och använder K3 som regelverk. Föreningar som har krav på auktoriserad revisor får dessutom pristillägg för revision av sådan. Vårt totalerbjudande är hursomhelst mycket prisvärt.

Rådgivning

Rävisor kan ge vid behov se till att ni får smarta råd avseende finansiering, effektivisering och kostnadsreduktion av förvaltning m.m. Våra erfarna Brf-revisorer bidrar således ofta till att förbättra föreningens drift och ekonomi. Via samarbetspartner kan vi bistå med rådgivning till bostadsrättsföreningar i hela Sverige.

Vår timtaxa för rådgivning är per 1/1-2019 1200 kr. Ni kan även kontakta oss för offert avseende särskilt uppdrag.

 

 

 

 

 

Jag vill veta mer. Kontakta mig

Genom att lämna information godkänner jag vår behandling av personuppgifter
* obligatoriskt