Frågor & Svar

Vad är Rävisor?

Rävisor AB är en revisionskonsultbyrå med en pool av revisorer som är specialiserad på bostadsrättsföreningar. Vi kan ge föreningar marknadens bästa erbjudande eftersom vi har mer rationella arbetsprocesser och bättre kunskaper om just Brf-ekonomi än vanliga revisorer.
 

Vad kan era revisorer göra?

Vi erbjuder först och främst en standardiserad fullständig årlig revision, vilken omfattar granskning av bokslut, förvaltning och årsredovisning. Vi erbjuder även rådgivning kring Brf-ekonomin.

Vad kostar Rävisor?

Prisförslaget för revision utförd av Rävisor kan ni själva kan ta fram på startsidan - testa nu, och jämför t.ex. med vad ni betalar den revisor ni har i dag!

Prisuppskattningen gäller för en standardiserad fullständig årlig revision, vilken omfattar granskning av bokslut, förvaltning och årsredovisning. Prisuppskattningen görs utifrån det pris som vi normalt sett kan erbjuda en Brf som motsvarar er förening avseende storlek och komplexitet samt utifrån data vi har hämtat om föreningen från offentliga register.

Se även Allmänna villkor

Viss justering kan bli aktuell för extraarbete som tillkommer avseende s.k. oäkta föreningar, föreningar som ingår i samfällighet, är momsregistrerade och/eller hanterar löner och använder K3 som regelverk. Vårt totalerbjudande är hursomhelst mycket prisvärt.

För rådgivning är vår timtaxa f.n. 1200 kr. Ni kan även kontakta oss för offert avseende särskilt uppdrag. 

Vilka krav ställs på revisor och revision i en Brf?

En bostadsrättsförening måste ha minst en revisor. Revisionen, revisorns huvudsakliga uppgift, är att opartiskt och självständigt granska bostadsrättsföreningens redovisningar och hur Brf-styrelsen förvaltat föreningen. Revision ska göras varje år. Den som är oberoende (ej jävig) och har goda kunskaper om ekonomi och bostadsrättsföreningar kan ha revisorsrollen och granska ekonomin en Brf. Vi på Rävisor är experter på just detta!

Hur väljs rätt person att utför revisionen?

Er bostadsrättsförening väljer Rävisor AB till revisor på föreningens stämma, sedan säkerställer vi att uppdraget sköts av en Brf-revisor i vår pool som har mycket god erfarenhet av att revidera bostadsrättsföreningar vars ekonomi och förutsättningar är väldigt lika dem i er Brf.

Vad krävs för att vår Brf ska kunna anlita Rävisor?

Om er förenings stadgar inte ställer krav på att ni har en godkänd eller auktoriserad revisor (Föreningslagen gör inte det) så är ni välkomna som kund hos Rävisor, då får ni just den Brf-expert ni behöver.

Vad är en Brf-revisionskonsultbyrå?

Rävisor AB är inte som vilken revisionsbyrå som helst, vi är en revisionskonsultbyrå för bostadsrättsföreningar. En Brf-revisionskonsultbyrå är en oberoende expert på revision av just bostadsrättsföreningar. Rävisor är ledande sådan. Vi lever upp till de krav lagen ställer på oss och på våra kunder men vi är inte underställda Föreningen Auktoriserade Revisorer (FAR) och de aktoriserade revisorernas tillsynsnämnd, Revisorsnämnden (RN). Bostadsrättsföreningar behöver ju ingen auktoriserad revisor, om det inte särskilt framgår av stadgarna. Vi prioriterar rätt kompetens framför överkompetens inom områden som är irrelevanta för våra. Vi har gedigen ekonomi- och bostadsrättskunskap, förstår förvaltningssystemen och kan ge oberoende expertråd.

Hur kan ni ha så låga priser?

Vi erbjuder en distanstjänst, och har kostnadseffektivt it-stöd samt e-lösningar för det mesta. Vi har inga flashiga kontor och inga revisorer som tar sig gott betalt för att de är överkvalificerade inom helt andra områden än bostadsrättsrevision. Våra revisorer är experter på just det er Brf behöver, och med Brf-nischade arbetsmetoder jobbar vi mer effektivt än de breda revisionsbyrårerna. Allt detta gör att din Brf inte bara får helt rätt tjänst - utan även en ytterst prisvärd sådan.

Ger ni ett lurigt erbjudande och ökar sedan priset?

Det finns inget lurigt alls, det är enbart smart att välja Rävisor. Ni väljer ju revisor årsvis och vi vill självklart ha en lång relation till er Brf. I regel är det första året som innebär mest arbete för oss, då ska vi ju lära känna föreningen och sätta oss in i tidigare dokument. Även på sikt kommer våra priser att förbli mycket lägre än de vanliga revisionsbolagens priser, eftersom vi har lägre kostnader, mer rationell drift och är specialiserade på just bostadsrättsföreningar.

Vad skiljer Rävisor från traditionella revisionsbolag?

Vanliga revisionsfirmor jobbar oftast med stor bredd av företag och verksamheter.

Vi jobbar med bostadsrättsföreningar och inget annat. Vi är experter på bostadsrättsrevision och skiljer oss ur mängden genom vår specialistkompetens, men även genom att vi erbjuder en kostnadseffektiv distanstjänst.

Kan vi ringa samt träffa vår nya revisor?

Vår revisionstjänst är en modern distanstjänst och kontakterna mellan oss sker genom vårt system eller eventuellt förvaltningssystemet. Därmed kan vi jobba effektivt och ta låga priser samtidigt som vi uppfyller sekretesskravet att enbart behöriga kommer åt information om föreningen. Vi är givetvis anträffbara på telefon men vi får inte spontant diskutera er förenings sakfrågor och ekonomi telefonledes.

Rävisor kommer inte till årsstämman, men vi har ett nätverk av experter som kan konsulteras och i förekommande fall även närvara vid stämman.

Hur blir vi kund hos Rävisor?

Ni blir kund på 1-2-3:

1. Sök upp er förening och hämta preliminär offertstartsidan

2. Visa offerten för stämman och välj Rävisor AB som revisor på stämman

3. Skicka oss signerat stämmoprotokoll som visar att beslutat att välja oss till revisor tagits.

Nu är ni kund! Enkelt som allt annat hos Rävisor. Inga avtal behövs och tjänsten löper årsvis. 

Hur säger vi upp revisionstjänsten?

Tjänsten kan sägas upp när som helst genom en årsstämma eller extrastämma. Vid uppsägning skickar ni oss helt enkelt det nya stämmoprotokollet där beslutet att välja en annan revisor tagits.

Jag vill veta mer. Kontakta mig

Genom att lämna information godkänner jag vår behandling av personuppgifter
* obligatoriskt