Borde bostadsrättsföreningen ha auktoriserad revisor?

 

Föreningslagen och lagen om bostadsrättsföreningar ställer inte krav på att en Brf ska ha Auktoriserad revisor. 

Lagen förutsätter inte heller, av förklarliga skäl, att föreningen har Godkänd revisor: den titeln utfärdas inte längre. Ändå har många Brf:er inskrivet i sina stadgar att de ska ha sådan.

För eventuella föreningar - av större storlek än någon befintlig Brf i Sverige - görs ett undantag avseende revisorskravet: Auktoriserad revisor skulle behövas i en Brf-bjässe som uppfyllt minst två av följande villkor: a) fler än 50 anställda b) balansomslutning över 40M kr c) nettoomsättning över 80M kr - för vart och ett av två senaste åren. 

Trots att lagkrav inte finns har ganska många bostadsrättsföreningar (om än ständigt färre) i sina stadgar frivilligt inskrivet att revisorn ska vara Auktoriserad eller Godkänd. Föreningarna har givetvis gjort så därför att de önskar en duktig och erfaren revisor.

En auktoriserad revisor har dokumenterad yrkesskicklighet. Vi har full förståelse för att det för medlemmarna i en Brf kan kännas betryggande att ha en sådan.

Den iögonfallande nackdelen med att ha en auktoriserad revisor är att arvodena för revision och rådgivning blir höga. Det känner man till i föreningarna.

Vad inte många reflekterat över är dock att auktoriserade revisorer i regel har ringa erfarenhet av att arbeta med bostadsrättsföreningar. Fast hur skulle de kunna bli erfarna? De jobbar ju nästan bara med aktiebolag:

I Sverige finns det:

  • ca 3.100 auktoriserade revisorer
  • nästan 630.000 aktiebolag
  • ca 30.400 bostadsrättsföreningar, varav ca 1.500 önskar auktoriserad revisor.

Medan en vanlig kundportfölj av aktiebolag för en auktoriserad revisor är ca 250 så får hen i genomsnitt revidera enbart 0,5 bostadsrättsförening per år.

Då är det inte lätt att bli Brf-expert.

På Rävisor AB har vi, föga förvånande, sett hur flera auktoriserade revisorer behållit bolagsglasögonen på när de reviderat föreningar. Vi har följaktligen fått göra ett och annat för att optimera föreningens ekonomi när vi tagit över arbetet efter en sådan auktoriserad revisor. Det har handlat om att föreningen fått betala onödigt hög skatt, att revisorn inte uppmärksammat styrelsen på att vald finansieringsform påverkat medlemmar negativt privatekonomiskt vid framtida realisation, samt rena felaktigheter. 

Vi rekommenderar föreningar som är fullt nöjda med sin befintliga auktoriserade revisor, både med arbete och pris, att inte ens överväga att byta revisor. Sådana revisorer växer inte på träd.

I annat fall vill vi betona att föreningar är fria att välja en icke-auktoriserad revisor, även om det i vissa fall kräver att stadgarna uppdateras.

Om föreningen sedan ska välja en icke-auktoriserad revisor så är det givetvis avgörande att den som väljs både är kvalificerad för och erfaren avseende just Brf-revision. Föreningar som väljer Rävisor AB är garanterad en sådan - vi jobbar ju uteslutande med Brf-revision och -rådgivning.