Så blir ni kund

Bli kund ni också!

Er förening blir kund på 1-2-3:

1. Sök upp er förening och hämta preliminär offert på startsidan

2. Visa offerten för stämman och välj Rävisor AB som revisor på stämman

3. Skicka oss signerat stämmoprotokoll som visar att beslutat att välja oss till revisor tagits.

Nu är ni kund! Enkelt som allt annat hos Rävisor. Inga avtal behövs och tjänsten löper årsvis.