Så blir du kund

Bli kund hos Rävisor ni också!

Er förening blir kund på 1-2-3:

1. Sök upp er förening och hämta offert, få offert direkt

2. Visa offerten för stämman och välj Rävisor AB som revisor på stämman.

3. Skicka oss signerat stämmoprotokoll som visar att beslutet att välja oss till revisor tagits.

Nu är ni kund! Enkelt som allt annat hos Rävisor. Inga avtal behövs och tjänsten löper årsvis. 

Mallar

Mallar för bostadsrättsförening finns också på Bolagsverket. Vi kan varmt rekommendera föreningen att använda dessa.

 

Mallar för protokoll:

 • Konstituerande föreningsstämma

 • Ordinarie föreningsstämma - beslut om nya stadgar - första beslutet

 • Extra föreningsstämma - beslut om nya stadgar - andra beslutet

 • Extra föreningsstämma - beslut om nya stadgar - alla medlemmar närvarande

 • Extra föreningsstämma - beslut om likvidation - första beslutet

 • Extra föreningsstämma - beslut om likvidation - andra beslutet

 • Extra föreningsstämma - beslut om förenklad avveckling

 

Mall för stadgar:

Medgivande till registrering av företagsnamn:

 • Medgivande till registrering av företagsnamn - från företag

 • Medgivande till registrering av företagsnamn - från varumärkesinnehavare

Mallar för fullmakt:

 • Fullmakt för visst ärende

 • Fullmakt som gäller tills vidare

Exempel på fastställelseintyg (mall):