Revisionskonsultbyrån för bostadsrättsföreningar 

Rävisor AB (556781-1616) är en revisionskonsultbyrå som enbart arbetar med bostadsrättsföreningar.

Vi är så långt man kan komma från en formell och hierarkisk revisionsbyrå med seniorpartners, auktoriserade revisorer, godkända revisorer, biträdande revisorer och sekreterare.

Vi snålar, men inte på kvaliteten. Tvärtom. Vi har har en modern, platt och effektiv organisation med högklassigt it-stöd – vår process är i princip papperslös.

Medan revisionsbolaget på fina gatan tvingas finansiera sin breda och dyra organisation, så inriktar vi Brf-rävar oss enbart på bostadsrättsekonomi. Våra priser känns otroligt låga, för vi gör det vi är experter på: rationell och proffsig revision av bostadsrättsföreningar. Varken mer eller mindre.

 

  

 

 

Rävisor - födelse och livsuppgift

Rävisor AB etablerades av fastighetsräven David Walman. Med bakgrund inom bygg, design och IT, har David skapat högeffektiva IT-lösningar för förvaltning av föreningar. Sedan 2008 har han uteslutande jobbat med att förbättra tillvaron för Brf:er och han har haft kontakter med flera tusen sådana, varav drygt 400 egna kunder.

Tillsammans med erfarna Brf-revisorer skissade David på vår nya verksamhet. Och kort tid efter det så var Rävisor AB född, med smart revision för smarta bostadsrättsföreningar som livsuppgift.

Rävisor sysslar enbart med att revidera bostadsrättsföreningar, och vi är stolta av att vi kan erbjuda en enkel och väldigt prisvärd revision.

David Walman, Rävisor

”Arvodena för standardrevision av bostadsrättsföreningar har varit på tok för höga, de flesta har betalat oskäliga arvoden för tjänster som inte alls är obligatoriska. Det var dags att ta fram ett ‘rävolutionerande’ erbjudande.”

- David Walman
  Vd Rävisor AB 

RÄVISORS PLIKT OCH NÖJE

En Bostadsrättsförening ska ha minst en revisor. Revisors huvudsakliga uppgift är att opartiskt och självständigt granska föreningens redovisningar och hur styrelsen förvaltar föreningen. Revisor granskar och bestyrker rapporter från föreningen – hen ger en form av kvalitetsstämpel på verksamheten gentemot föreningens medlemmar, långivare och leverantörer.

Revisor ska vara ojävig samt ha insikt i och erfarenhet av ekonomiska förhållanden, men behöver enligt Föreningslagen inte vara auktoriserad eller godkänd revisor. En kvalificerad internrevisor är långt billigare än t.ex. en auktoriserad revisor, men kan ändå vara väl så kompetent i frågor som rör förvaltning och revision av en Brf.

Revisor ska inte delta i styrelsens arbete, men styrelsen kan mycket väl konsultera revisor som i sin tur kan ge objektiva och goda råd. Förutom att påtala fel och brister kan revisor föreslå principiella förbättringar, exempelvis avseende finansiering och förvaltning. Via samarbetspartner kan vi bistå med rådgivning till bostadsrättsföreningar i hela Sverige.

Vi är en revisionskonsultbyrå och vi bidrar gärna aktivt till att främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vi har spetskompetens inom Brf-ekonomi och kan t.ex. lätt berätta vad förvaltningen av er Brf bör kosta. Våra erfarna Brf-revisorer bidrar således ofta till att skapa väsentlig förbättring av föreningens drift och ekonomi.

Vi arbetar smart också, med rationella processer och med framtidens it-lösningar för hantering av Brf-ärenden, ekonomiska rapporter och styrelsearbete.

Visst är vi snåla – vi kallar det gärna kostnadseffektiva när vi ska marknadsföra oss. Något dyrt kontor på fina gatan har vi inte, det är ju kunderna som får betala för hyran, så vår basorganisation är minimal. Våra revisorer jobbar på distans, deras arbetsplatser är flexibla och de tar betalt enbart för sina uppdrag.

Jämfört med en vanlig extern revisor har vi

         - lägre kostnader – och därför lägre priser
         - smartare processer och it-stöd
         - bättre kunskaper om Brf-ekonomi

Och vi ger smarta råd – därför kallar vi oss Rävisor.

 

Få prisförslag direkt

Jag vill veta mer. Kontakta mig

Genom att lämna information godkänner jag vår behandling av personuppgifter
* obligatoriskt