Revisionserbjudande till BRF Diana 8 (702000-3740)


BRF Diana 8 har säte i Stockholms län, Stockholms kommun. , Rehnsg. 15 - Döbelnsg. 57, 113 57, STOCKHOLM är registrerad adress hos Bolagsverket. Bostadsrättsföreningen bildades 1998-06-24 och senaste stadgar antogs 20111003. BRF Diana 8 har 4 ledamöter och 2 suppleanter. Eriksson, Anna Magdalena är ordförande i BRF Diana 8. Föreningen har ingen registrerad revisor hos Bolagsverket.

Rävisor AB erbjuder BRF Diana 8 en oberoende och kunnig Brf-revisor samt smarta e-tjänster utan pristillägg. Ta del av ert erbjudande här nedanför!

Kontrollera basuppgifter

Antal lägenheter (38) Redigera uppgift
Antal externt uthyrda lokaler (0) Redigera uppgift
Vår förening är: Lägg till
S.k. "oäkta" förening
Betalar ut löner (förutom arvoden)
Momsskyldig
Ingår i samfällighet
Redovisar enligt K3

Rävisors erbjudande

Rävisor Standard Ingår
Full revision en gång per år
Skriftlig revisionsberättelse
Om du är registrerad styrelsemedlem, välj ditt namn i listan
Eriksson, Anna Magdalena
Gade, Robert Johan Henrik
Hamilton, Eva Sophie Margareta
Solberg, Jarl Christer Runo
Gustavsson, Malin Birgitta Ellen
Larsson, Sten Håkan
Jag finns inte med i listan
Totalt (exkl. moms)
N/A KR/ÅR
Rävisor AB (www.ravisor.se) är experten på revision av bostadsrättsföreningar. Hos Rävisor får du en kunnig extern revisor som granskar årsredovisning, bokföring och styrelsens förvaltning i er Brf och som kan ge föreningen goda råd. Till marknadens lägsta pris för en riktig Brf-revisor dessutom.