Revisionserbjudande till BRF Fotbollen n:r 1 (702000-6172)


BRF Fotbollen n:r 1 har säte i Stockholms län, Stockholms kommun. c/o Walter Roedenbeck, Ålstensgatan 34, 167 65, BROMMA är registrerad adress hos Bolagsverket. Bostadsrättsföreningen bildades 1932-10-08 och senaste stadgar antogs 20170607. BRF Fotbollen n:r 1 har 4 ledamöter och 0 suppleanter. Roedenbeck, Walter Alexander H är ordförande i BRF Fotbollen n:r 1. Föreningen har registrerad revisor hos Bolagsverket.

Rävisor AB erbjuder BRF Fotbollen n:r 1 en oberoende och kunnig Brf-revisor samt smarta e-tjänster utan pristillägg. Ta del av ert erbjudande här nedanför!

Kontrollera basuppgifter

Antal lägenheter (15) Redigera uppgift
Antal externt uthyrda lokaler (0) Redigera uppgift
Vår förening är: Lägg till
S.k. "oäkta" förening
Betalar ut löner (förutom arvoden)
Momsskyldig
Ingår i samfällighet
Redovisar enligt K3

Rävisors erbjudande

Rävisor Standard Ingår
Full revision en gång per år
Skriftlig revisionsberättelse
Om du är registrerad styrelsemedlem, välj ditt namn i listan
Roedenbeck, Walter Alexander H
Burman, Karl Ragnar Anders
Nyström, Per John
Sundell, Totte Kristoffer Nils G
Jag finns inte med i listan
Totalt (exkl. moms)
N/A KR/ÅR
Rävisor AB (www.ravisor.se) är experten på revision av bostadsrättsföreningar. Hos Rävisor får du en kunnig extern revisor som granskar årsredovisning, bokföring och styrelsens förvaltning i er Brf och som kan ge föreningen goda råd. Till marknadens lägsta pris för en riktig Brf-revisor dessutom.