Revisionserbjudande till BRFen Hugin n:ris 8 och 9 u.p.a. (702000-9135)


BRFen Hugin n:ris 8 och 9 u.p.a. har säte i Stockholms län, Stockholms kommun. , Vanadisvägen 22 A, 113 46, STOCKHOLM är registrerad adress hos Bolagsverket. Bostadsrättsföreningen bildades 1919-09-22 och senaste stadgar antogs 20200828. BRFen Hugin n:ris 8 och 9 u.p.a. har 3 ledamöter och 2 suppleanter. Bonde, Johan Peder är ordförande i BRFen Hugin n:ris 8 och 9 u.p.a.. Föreningen har ingen registrerad revisor hos Bolagsverket.

Rävisor AB erbjuder BRFen Hugin n:ris 8 och 9 u.p.a. en oberoende och kunnig Brf-revisor samt smarta e-tjänster utan pristillägg. Ta del av ert erbjudande här nedanför!

Kontrollera basuppgifter

Antal lägenheter (0) Redigera uppgift
Antal externt uthyrda lokaler (0) Redigera uppgift
Vår förening är: Lägg till
S.k. "oäkta" förening
Betalar ut löner (förutom arvoden)
Momsskyldig
Ingår i samfällighet
Redovisar enligt K3

Rävisors erbjudande

Rävisor Standard Ingår
Full revision en gång per år
Skriftlig revisionsberättelse
Om du är registrerad styrelsemedlem, välj ditt namn i listan
Bonde, Johan Peder
Basic, Milan
Engelholm, Sanna Henrietta Helena
Klareskog, Lars Göran Yngve
Mc Donald, Alan David
Jag finns inte med i listan
Totalt (exkl. moms)
N/A KR/ÅR
Rävisor AB (www.ravisor.se) är experten på revision av bostadsrättsföreningar. Hos Rävisor får du en kunnig extern revisor som granskar årsredovisning, bokföring och styrelsens förvaltning i er Brf och som kan ge föreningen goda råd. Till marknadens lägsta pris för en riktig Brf-revisor dessutom.