Revisionserbjudande till BRFen Rodret 2 u.p.a. (702001-8045)


BRFen Rodret 2 u.p.a. har säte i Stockholms län, Stockholms kommun. , Eldarvägen 4 nb, 117 66, STOCKHOLM är registrerad adress hos Bolagsverket. Bostadsrättsföreningen bildades 1924-12-31 och senaste stadgar antogs 20080603. BRFen Rodret 2 u.p.a. har 4 ledamöter och 1 suppleanter. Englund, Kjell Patrik är ordförande i BRFen Rodret 2 u.p.a.. Föreningen har ingen registrerad revisor hos Bolagsverket.

Rävisor AB erbjuder BRFen Rodret 2 u.p.a. en oberoende och kunnig Brf-revisor samt smarta e-tjänster utan pristillägg. Ta del av ert erbjudande här nedanför!

Kontrollera basuppgifter

Antal lägenheter (32) Redigera uppgift
Antal externt uthyrda lokaler (0) Redigera uppgift
Vår förening är: Lägg till
S.k. "oäkta" förening
Betalar ut löner (förutom arvoden)
Momsskyldig
Ingår i samfällighet
Redovisar enligt K3

Rävisors erbjudande

Rävisor Standard Ingår
Full revision en gång per år
Skriftlig revisionsberättelse
Om du är registrerad styrelsemedlem, välj ditt namn i listan
Englund, Kjell Patrik
Danielsson, Pernilla Helena
Friman, Mats Peter
Rahm, Hanna Matilda
Behm, Sigrid Anna Millrath
Jag finns inte med i listan
Totalt (exkl. moms)
N/A KR/ÅR
Rävisor AB (www.ravisor.se) är experten på revision av bostadsrättsföreningar. Hos Rävisor får du en kunnig extern revisor som granskar årsredovisning, bokföring och styrelsens förvaltning i er Brf och som kan ge föreningen goda råd. Till marknadens lägsta pris för en riktig Brf-revisor dessutom.