Revisionserbjudande till BRFen Smedjan u.p.a. (702002-0223)


BRFen Smedjan u.p.a. har säte i Stockholms län, Stockholms kommun. , NABO 10442, FE 617, 107 76, STOCKHOLM är registrerad adress hos Bolagsverket. Bostadsrättsföreningen bildades 1916-10-07 och senaste stadgar antogs 20210305. BRFen Smedjan u.p.a. har 5 ledamöter och 2 suppleanter. Wiss, Bengt Rikard är ordförande i BRFen Smedjan u.p.a.. Föreningen har registrerad revisor hos Bolagsverket.

Rävisor AB erbjuder BRFen Smedjan u.p.a. en oberoende och kunnig Brf-revisor samt smarta e-tjänster utan pristillägg. Ta del av ert erbjudande här nedanför!

Kontrollera basuppgifter

Antal lägenheter (35) Redigera uppgift
Antal externt uthyrda lokaler (0) Redigera uppgift
Vår förening är: Lägg till
S.k. "oäkta" förening
Betalar ut löner (förutom arvoden)
Momsskyldig
Ingår i samfällighet
Redovisar enligt K3

Rävisors erbjudande

Rävisor Standard Ingår
Full revision en gång per år
Skriftlig revisionsberättelse
Om du är registrerad styrelsemedlem, välj ditt namn i listan
Wiss, Bengt Rikard
Andrén, Carl Johan
Bonér, Linnea Charlotte
Lörstad, Nils Johannes
Wennersten, Anders
Laugier, Romain Francois Jacques
Zachrisson, John Uddo Alexander
Jag finns inte med i listan
Totalt (exkl. moms)
N/A KR/ÅR
Rävisor AB (www.ravisor.se) är experten på revision av bostadsrättsföreningar. Hos Rävisor får du en kunnig extern revisor som granskar årsredovisning, bokföring och styrelsens förvaltning i er Brf och som kan ge föreningen goda råd. Till marknadens lägsta pris för en riktig Brf-revisor dessutom.