Revisionserbjudande till BRF Vulcanus 3 (716460-2349)


BRF Vulcanus 3 har säte i Stockholms län, Stockholms kommun. , Vulcanusgatan 3, 113 21, STOCKHOLM är registrerad adress hos Bolagsverket. Bostadsrättsföreningen bildades 1999-09-21 och senaste stadgar antogs 20181101. BRF Vulcanus 3 har 5 ledamöter och 2 suppleanter. Arvidsson, Ida Rebecka är ordförande i BRF Vulcanus 3. Föreningen har registrerad revisor hos Bolagsverket.

Rävisor AB erbjuder BRF Vulcanus 3 en oberoende och kunnig Brf-revisor samt smarta e-tjänster utan pristillägg. Ta del av ert erbjudande här nedanför!

Kontrollera basuppgifter

Antal lägenheter (23) Redigera uppgift
Antal externt uthyrda lokaler (0) Redigera uppgift
Vår förening är: Lägg till
S.k. "oäkta" förening
Betalar ut löner (förutom arvoden)
Momsskyldig
Ingår i samfällighet
Redovisar enligt K3

Rävisors erbjudande

Rävisor Standard Ingår
Full revision en gång per år
Skriftlig revisionsberättelse
Om du är registrerad styrelsemedlem, välj ditt namn i listan
Arvidsson, Ida Rebecka
Jarnmo, Johan Karl Allan
Knagenhjelm, Kjersti
Landare, Thora Louise
Thyni, Ulf Göran
Ekwall, Rickard Johan
Emdadi, Katie
Jag finns inte med i listan
Totalt (exkl. moms)
N/A KR/ÅR
Rävisor AB (www.ravisor.se) är experten på revision av bostadsrättsföreningar. Hos Rävisor får du en kunnig extern revisor som granskar årsredovisning, bokföring och styrelsens förvaltning i er Brf och som kan ge föreningen goda råd. Till marknadens lägsta pris för en riktig Brf-revisor dessutom.